środa, 19 czerwiec 2019
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

PALMA KURPIOWSKA - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego Konkursu na Palmę Kurpiowską z dnia 22 marca 2018 r.

 

Komisja w składzie:

 1. Jarosław Kraska - przewodniczący
 2. Jolanta Grzywińska – członek
 3. Barbara Sęk - członek

Stwierdza, że do konkursu złożono 12 palm, w tym 6 zbiorowych wykonawców i 6 indywidualnych. Komisja w swojej ocenie kierowała się następującymi elementami:

- pomysłowością i inwencją twórczą uczestników konkursu,

- doborem odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

- różnorodnością i bogactwem użytych materiałów,

- własnoręcznym wykonaniem elementów.

Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich palm, postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria prac zbiorowych:

I miejsce – Kółko Rolnicze  „Zagajnica” w Łodziskach
I miejsce – Zespół Szkół im. Stefana Wyszyńskiego w Lelisie
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgu Przedmiejskim

II miejsce – Klub Aktywnych Kobiet w Obierwi

Wyróżnienie – Stowarzyszenie Pieczy Zastępczej „Razem z Dziećmi” w Siemnosze

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

 

Kategoria prac indywidualnych:

I miejsce – Dawid Zofia – Długi Kąt

II miejsce Marta Bogucewicz - Lelis

II miejsce Piasecka Milena - Lelis

III miejsce Aneta Krajewska  i Marta Dawid -  Długi Kąt

Wyróżnienie – Magdalena Pianka -  Dąbrówka

Wyróżnienie Ola i Maja Sztejna -  Dąbrówka

Komisja oświadcza, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z Regulaminem. Zachowano tradycje kurpiowskie i użyto tradycyjnych materiałów (bibuła, roślinność zielona niechroniona).  Palmy prezentują ciekawe kompozycje oraz  precyzyjność. Poziom artystyczny prac jest wysoki.

Wykonawcom palm przyznano nagrody pieniężne ufundowane przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl