poniedziałek, 06 lipiec 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

 

Informujemy, że Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

od dnia 16 marca 2020 r. zostaje zamknięte dla klientów.

Wszystkie sprawy należy załatwiać

drogą mailową - ckbis.lelis@onet.pl lub telefoniczną - 571 419 135

 

Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji i funkcjonowania Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

XXIII KURPIOWSKIE GRANIE, WYNIKI PRZEGLĄDU

Protokół z XXIII Przeglądu Harmonistów i Skrzypków Ludowych

KURPIOWSKIE GRANIE, dnia 6 października 2019 roku

 Komisja w składzie:

 1. – Joanna Niska - przewodniczący
 2. – Józef Zyśk - członek
 3. – Magdalena Konieczek - członek

Komisja przesłuchała 57 uczestników: 34 harmonistów (w tym 5 po raz pierwszy), 11 skrzypków, 12 osób grających na harmonijce ustnej oraz jedna osoba grająca na klarnecie.

Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik wykonał po dwa utwory kurpiowskie, w tym jeden wylosowany. Podczas finałowego wspólnego grania zostały zaprezentowane wszystkie konkursowe utwory muzyki tanecznej (oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik).

Komisja po przesłuchaniu wszystkich wykonawców stwierdza, że:

 • została zachowana tradycja regionalna,
 • soliści instrumentaliści grali na tradycyjnych instrumentach ludowych,
  harmonii pedałowej i skrzypcach oraz na harmonijce ustnej.
 • repertuar wykonywanych utworów zaczerpnięty z autentycznego folkloru muzycznego,
 • poziom artystyczny osób nagrodzonych był wyrównany,
 • bardzo duże zaangażowanie muzykantów.

Komisja przyznała:

 1. W kategorii - harmonia pedałowa:
 • uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy):

I miejsce – Dziczek Mateusz

II miejsce – Rolka Dawid

 • uczestnicy do 16 lat:

I miejsce – Saciłowski Karol

II miejsce – Pianka Aleksander

Wyróżnienie – Gorczyca Kacper

 • uczestnicy od 16 do 25 lat:

I miejsce – Sutkowski Dawid

II miejsce – Zielińska Wiktoria

III miejsce – Sadłowski Karol

 • uczestnicy od 25 do 60 lat:

I miejsce – Drężek Sławomir

I miejsce – Kania Jan

III miejsce – Koziatek Zygmunt

 • uczestnicy powyżej 60 lat:

I miejsce – Maniurski Ryszard

II miejsce – Kowalczyk Jan

 1. W kategorii - skrzypce:
 • uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy):

I miejsce – Siwik Piotr

Wyróżnienie – Geryk Łucja

Wyróżnienie – Bielska Kornelia

 • uczestnicy do 16 lat:

II miejsce – Zapert Alan

 • uczestnicy od 16 do 25 lat:

Wyróżnienie – Butler Katarzyna

 • uczestnicy od 25 do 60 lat:

I miejsce – Dąbkowski Paweł

II miejsce – Niedźwiecki Bartosz

 • uczestnicy powyżej 60 lat:

I miejsce – Góralski Marian

 1. W kategorii - harmonijka ustna:

I miejsce – Gromadzka Krystyna

II miejsce – Kuskowski Wiesław

III miejsce – Murach Witold

Wyróżnienie – Suchoicki Stanisław

Wyróżnienie – Rupiński Bogdan

Pozostali uczestnicy przeglądu otrzymują nagrody pieniężne za udział.

Komisja o „Kurpiowskim Graniu” wyraża się pozytywnie. Poprzez tę imprezę uaktywnili się byli muzykanci na Kurpiach grający dawniej na zabawach i weselach wiejskich melodie i tańce kurpiowskie. Jest dobrze, że grupa początkujący muzykantów jest tak liczna, widzimy w nich zadatki na dobrych muzykantów kontynuujących tradycję kurpiowskiego muzykowania.
Komisja wnosi potrzebę kontynuacji imprezy Kurpiowskie Granie, która służy zachowaniu tradycji puszczańskiej, popularyzacji najlepszych przykładów dorobku muzycznego Kurpiów w regionie.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl