środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

1. Organizator:

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

2. Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
 • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych,
 • prezentacja talentów plastycznych.

3. Uczestnicy:

 • uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Lelis w trzech grupach wiekowych:
  • klasy 0-III,
  • klasy IV-VI,
  • klasy VII-VIII.

4. Warunki uczestnictwa:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 14x20 (kartka formatu A4 złożona na pół);
 • kartka winna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów. Nie dopuszcza się wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej. Kartka nie może mieć życzeń w środku;
 • jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki;
 • mile widziane umieszczenie na kartce elementów tradycji rodzinnej;
 • kartki wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie będą podlegały ocenie konkursowej;
 • prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora;
 • prace zostaną ocenione pod względem staranności wykonania, nawiązania do tradycji świątecznej, wrażeń artystycznych;
 • każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, klasa, szkoła. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami, starannie i czytelnie.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. Oświadczenie/zgodę wypełnia rodzic/ opiekun prawny.

5. Termin składania prac:

Prace należy składać  do 12 grudnia 2019 r. na poniższy adres:

CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI i SPORTU w LELISIE, UL. SZKOLNA 48, 07-402 LELIS

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY – "KARTKA BOŻONARODZENIOWA".

6. Rozstrzygnięcie konkurs:

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone miejscami od I do III w każdej kategorii wiekowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 grudnia 2019 r. o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani na stronie internetowej Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie: www.ckbislelis.pl oraz na naszym profilu facebookowym.

7. Kontakt:

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 29 7611077

8. Oświadczenia:

Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej

w konkursie plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa”

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl