środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

SCENA DLA KAŻDEGO — OTWARTY PRZEGLĄD MUZYCZNY

Śpiewasz, grasz, masz zespół? Ten przegląd jest właśnie dla Ciebie !

Wydarzenie artystyczne pn. „SCENA DLA KAŻDEGO” ma na celu odkrywanie i promowanie lokalnych wykonawców (solistów, zespołów) muzyki klasycznej i/lub współczesnej, umożliwienie spotkania muzycznych grup twórczych, integrację, wzajemne poznanie, przełamywanie barier, prezentację pracy i osiągnięć wokalistów i muzyków, grup muzycznych, popularyzację najciekawszych form aktywności twórczej.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. ORGANIZATOR: Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, zwane dalej CK-BiS;

2. TERMIN: 11 stycznia 2020 r., początek wydarzenia o godzinie 18:00;

3. MIEJSCE: sala widowiskowa CK-BiS, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48;

4. KOSZT PRZYJAZDU pokrywa UCZESTNIK.

5. UCZESTNIK otrzymuje bezpłatny udział w wydarzeniu, profesjonalne nagłośnienie, pamiątkowy znaczek i dyplom oraz honorarium za udział w Przeglądzie. Wysokość honorarium będzie uzależniona od ilości uczestników Przeglądu.

6. ZGŁOSZENIE:

Kartę zgłoszenia należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia.

KARTA ZGŁOSZENIA

Wszelkie ZAPYTANIA ORGANIZACYJNE prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 29 7611077.

7. Osoby zgłaszające się do Przeglądu akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką RODO Organizatora.

8. Rezygnację z udziału w Przeglądzie należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi na adres mailowy podany w pkt 6 lub telefonicznie.

9. UCZESTNICY Przeglądu, wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów w różnych formach przekazu medialnego: prasa, radio, telewizja, Internet i innych.

10. Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia UCZESTNIKÓW na czas przejazdów i trwania Przeglądu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) problemy w funkcjonowaniu Przeglądu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

2) przerwy w funkcjonowaniu Przeglądu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

3) udział w Przeglądzie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU

1. W Przeglądzie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne nazywane w dalszej części niniejszego Regulaminu WYKONAWCĄ.

2. WYKONAWCA powinien mieć w dniu występu ukończone 16 lat.

3. WYKONAWCA przygotowuje 2 utwory, dowolnie śpiewane i/lub instrumentalne. Wykonawcy mogą prezentować również utwory autorskie.

4. Prezentowane utwory powinny wywodzić się z nurtu muzyki klasycznej i/lub współczesnej.

5. Wykonawcy występują z własnym akompaniamentem - NIE DOPUSZCZA SIĘ PLAYBACKÓW i PÓŁPLAYBACKÓW.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Przeglądu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl