środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

KARTKA BOŻONARODZENIOWA - WYNIKI KONKURSU

PROTOKÓŁ z przebiegu konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa”

 

Komisja konkursowa w składzie:

Barbara Sęk - przewodnicząca

Eliza Antośkiewicz-Duszak - członek

Jan Kania - członek

Agnieszka Gromek - członek

 W dniu 16 grudnia 2019 r. dokonała oceny prac plastycznych. Na konkurs wpłynęło 152 pracę uczniów z 8 szkół gminy Lelis: Białobieli, Dąbrówki, Nasiadek, Obierwi, Olszewki, Łęgu Przedmiejskiego, Łęgu Starościńskiego i Lelisa.

Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii klas 0-III:

I miejsce: Ksawery Ruszkowski kl. I SP w Białobieli

I miejsce: Zosia Tercjak kl. III SP w Białobieli

II miejsce: Maciej Kozłowski kl. 0 SP w Obierwi

II miejsce: Julia Kurpiewska kl. 0 SP w Łęgu Starościńskim

III miejsce: Marcelina Ziemak kl. I SP w Białobieli

III miejsce: Kacper Jaworski kl. III SP w Obierwi

Kategoria wiekowa klas IV-VI

I miejsce: Amelia Dzięgielewska kl. VI SP w Obierwi

II miejsce: Natalia Skórzewska kl. VI SP w Łęgu Przedmiejskim

III miejsce: Katarzyna Karczewska kl. IV SP w Łęgu Przedmiejskim

III miejsce: Paula Nasiadka kl. V SP w Nasiadkach

Kategoria wiekowa klas VII-VIII

I miejsce: Filip Pawelec kl. VII SP w Białobieli

II miejsce: Bartosz Laskowski kl. VII SP w  Łęgu Przedmiejskim

II miejsce: Piotr Duszak kl. VII SP w Łęgu Przedmiejskim

III miejsce Kacper Wołosz kl. VII SP w Obierwi

Konkurs organizowany był z myślą o dzieciach i młodzieży z terenu gminy Lelis. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych, prezentacja talentów plastycznych, promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez CK-BiS w Lelisie.

Nagrody można odebrać w dniach 18-20 grudnia 2019 roku w godzinach otwarcia CK-BiS.

Prace konkursowe zostaną umieszczone w gablotach wystawowych w budynku CK-BiS w Lelisie.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl