środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

XV DARCIE PIERZA — REGULAMIN PRZEGLĄDU

REGULAMIN

XV REGIONALNEGO PRZEGLĄDU WIDOWISK

PRZEDSTAWIAJĄCYCH FRAGMENTY Z ŻYCIA DAWNYCH KURPIÓW PT. "DARCIE PIERZA"

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATORZY: Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, zwane dalej CK-BiS; Wójt Gminy Lelis;
 2. TERMIN: 20 lutego 2020 r., początek wydarzenia o godzinie 10:00;
 3. MIEJSCE: sala widowiskowa CK-BiS, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48;
 4. KOSZT PRZYJAZDU pokrywają UCZESTNICY.
 5. ORGANIZATOR zapewnia: profesjonalną komisję konkursową, jeden posiłek, bezpłatny udział w wydarzeniu, dyplom, nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz honorarium za udział w Przeglądzie.
  Wysokość nagród, wyróżnień i honorarium będzie uzależniona od ilości uczestników Przeglądu oraz środków pozyskanych przez Organizatora.
  Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie łączą się z honorarium za udział w przeglądzie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania indywidualnych wyróżnień za scenariusz lub reżyserię, a także za indywidualność aktorską.
 6. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub drogą pocztową na adres wskazany w pkt 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia.

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Wszelkie ZAPYTANIA ORGANIZACYJNE prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 29 7611077.
 7. Osoby zgłaszające się do Przeglądu akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką RODO Organizatora.
 8. Rezygnację z udziału w Przeglądzie należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi na adres mailowy podany w pkt 6 lub telefonicznie.
 9. UCZESTNICY Przeglądu, wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów w różnych formach przekazu medialnego: prasa, radio, telewizja, Internet i innych.
 10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia UCZESTNIKÓW na czas przejazdów i trwania Przeglądu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy w funkcjonowaniu Przeglądu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  2. przerwy w funkcjonowaniu Przeglądu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
  3. udział w Przeglądzie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

CELE PRZEGLĄDU:

 1. Popularyzacja i kultywowanie tradycji kurpiowskiej;
 2. Przekazywanie dzieciom i młodzieży dziedzictwa Kurpiów;
 3. Integracja kurpiowskich zespołów ludowych;
 4. Umożliwienie zespołom, grupom artystycznym stowarzyszeniom zaprezentowania dorobku artystycznego.
 5. Promocja gminy i regionu.

ZAŁOŻENIA REGULAMINU:

 1. Przegląd jest otwarty i ma charakter konkursowy.
 2. Przegląd jest adresowany do zespołów folklorystycznych, ludowych i grup artystycznych działających w środowisku wiejskim i kultywujących tradycje kurpiowskie.
 3. Każdy/a zespół/grupa przedstawia jedno widowisko dotyczące życia i/lub obrzędów dawnych Kurpiów.
 4. Zespoły/grupy mogą wystąpić w konkursie w jednej z trzech n/w kategorii:
  1. dzieci do lat 16 - w tej kategorii  jest dopuszczalny udział maksymalnie czterech starszych osób, oprócz kapeli lub muzykanta, którzy akompaniują;
  2. młodzież i dorośli do lat 50;
  3. dorośli (powyżej 50 lat).
   Decydujący głos w zaliczeniu zespołu/ grupy do danej kategorii należy do komisji.
 5. Kryteria oceny występów zespołów/grup:
  1. autentyczność artystów w widowisku;
  2. gwara w wymowie i śpiewie;
  3. treść widowiska;ogólne wrażenie artystyczne.
 6. Zespół uczestniczący po raz kolejny w przeglądzie, nie może przedstawić tego samego widowiska do trzech lat wstecz.
 7. Czas prezentacji - do 20 minut.
 8. Skład zespołu - do 20 osób + opiekun.
 9. Zespoły/ grupy przyjeżdżają na występ w strojach scenicznych. Z przyczyn organizacyjnych ORGANIZATOR nie zapewnia garderoby/szatni do przebrania.
 10. Kolejność występu zespołów/grup:
  1. dzieci do lat 16;
  2. młodzież i dorośli do lat 50;
  3. dorośli (powyżej 50 lat).
   Szczegółowa kolejność występów zespołów/grup w danej kategorii  będzie opublikowana na stronie ORGANIZATORA www.ckbislelis.pl  do dnia 18 lutego 2020 r.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Przeglądu. OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl