środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Wieniec dożynkowy” jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z siedzibą przy ul. Szkolnej 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077.

2. CEL KONKURSU:

1) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów;

2) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, sołectw, zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji kultury i osób fizycznych z gmin Powiatu Ostrołęckiego.

4. ZASADY KONKURSU:

1) Konkurs obejmuje jedną dziedzinę twórczości ludowej plastycznej - wieniec dożynkowy;

2) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy;

3) Wstępne zgłoszenie wieńca dożynkowego do udziału w konkursie należy złożyć drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 sierpnia 2020 r. W zgłoszeniu należy wpisać nazwę uczestników/a konkursu i nazwę gminy, z której będzie pochodził wieniec;

4) Wieniec dożynkowy winien być wykonany ze zbóż i kwiatów przy użyciu dawnych ozdób. Wysokość i kształt wieńca jest dowolny. Organizator wymaga, aby był on zgodny z tradycją dożynkową;

5) Do każdego wieńca należy przymocować w trwały sposób kartę identyfikacyjną z czytelną informacją zawierającą:

a) nazwę uczestników/a konkursu i nazwę gminy z której pochodzi;

b) imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu przedstawiciela wykonawców/ wykonawcy wieńca;

6) Wieniec należy dostarczyć do Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, do dnia 21 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00.

5. KRYTERIA OCENY:

1) Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator;

2) Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone wieńce będzie się kierować takimi kryteriami jak: zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania, poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY:

1) Ogłoszenie wyników Konkursu - dnia 24 sierpnia 2020 r. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie www.ckbislelis.pl oraz na profilu FB Organizatora.

2 ) Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 złotych. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują nagrody finansowe za udział. Wysokość nagród będzie uzależniona od ilości zgłoszonych wieńców i posiadanych środków;

3) Po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac;

2) Powyższy regulamin oraz Karta identyfikacyjna dostępne są na stronie internetowej: www.ckbislelis.pl

WZÓR KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

3) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela dział promocji i sportu w CK-BiS w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. 29 761-10-77, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) informacja o ewentualnym udziale w korowodzie po mszy świętej w dniu 23.08.2020 r. zostanie podana w osobnej wiadomości zamieszczonej na stronie www i profilu FB Organizatora w terminie do dnia 03.08.2020 r.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl