niedziela, 25 sierpień 2019
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lubotyniu i po w/w dacie będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego:

 37 8923 0008 0180 0379 2018 0001

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

XVI konkurs na Palmę Kurpiowską

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

ogłasza

XVI konkurs na Palmę Kurpiowską

 

Regulamin:

 1. Konkurs obejmuje jedną dziedzinę twórczości - palmę kurpiowską.

 2. W konkursie mogą wziąć udział twórcy zrzeszeni i niezrzeszeni, a także uczestnicy zespołowi (klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia itp.).

 3. Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej nie podległej ochronie lub całkowicie z bibuły.

 4. Jeden wykonawca lub jedna klasa może zgłosić do konkursu tylko jedną palmę wykonaną przez siebie.

 5. Palmy należy dostarczyć w dniu 11 kwietnia br. do siedziby CK-BiS w Lelisie przy ul. Szkolnej 48 do godz. 11:00.

 6. Do palmy należy dołączyć karteczkę z czytelną informacją zawierającą imię i nazwisko wykonawcy (przy pracach zbiorowych nazwę szkoły i klasę) oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do konkursu (druk poniżej).

 7. Palmy będą oceniane w kategoriach: indywidualnej i zbiorowej.

 8. Ocena prac, ogłoszenie wyników konkursowych odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

 9. Prace złożone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

 10. Podstawowe kryteria oceny palm zgłoszonych na konkurs:

  • minimalna wysokość palmy powinna wynosić 120 cm (liczona od początku zdobienia palmy);
  • poziom artystyczny prac, zgodność z tradycją regionu, kolorystyka, kompozycja, użycie tradycyjnych materiałów (papier, bibuła, roślinność zielona niechroniona).

Formularz zgłoszenia - XVI PALMA KURPIOWSKA

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl