niedziela, 25 sierpień 2019
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lubotyniu i po w/w dacie będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego:

 37 8923 0008 0180 0379 2018 0001

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

Palma Kurpiowska – wyniki konkursu

PROTOKÓŁ

z oceny prac plastycznych złożonych na konkurs XVI Palma Kurpiowska

Lelis, dnia 11.04.2019 r.

 Komisja w składzie:

 1. Barbara Sęk - przewodniczący
 2. Agnieszka Gromek - członek
 3. Jan Kania - członek

Stwierdza, co następuje: na konkurs złożono 10 palm, w tym 7 zbiorowych wykonawców i 3 indywidualnych.

W swojej ocenie Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

 • pomysłowością i inwencją twórczą uczestników konkursu,
 • doborem odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • różnorodnością i bogactwem użytych materiałów,
 • własnoręcznym wykonaniem elementów.

W wyniku oceny złożonych prac komisja konkursowa przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA PRAC ZBIOROWYCH:

I miejsce – Kółko Rolnicze "ZAGAJNICA" w Łodziskach;

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelisie;

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Obierwi;

III miejsce – Kólko Rolnicze "Nad Rozogą" w Łęgu Starościńskim;

III miejsce –  Kółko Rolnicze "Zręczne Ręce" w Łęgu Przedmiejskim;

wyróżnienie – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce;

wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich w Gnatach.

KATEGORIA PRAC INDYWIDUALNYCH:

I miejsce – Rogalska Klaudia - Długi Kąt;

II miejsce – Marta Bogucewicz - Lelis;

III miejsce – Maja, Ola i Karolina Sztejna - Dąbrówka.

Komisja stwierdza, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z Regulaminem konkursu. Zachowano tradycje kurpiowskie i użyto tradycyjnych materiałów. Palmy prezentują ciekawe kompozycję oraz precyzję wykonania. Poziom artystyczny prac zbiorowych jest wysoki.

Wykonawcom palm przyznano nagrody pieniężne ufundowane przez Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl