niedziela, 15 wrzesień 2019
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lubotyniu i po w/w dacie będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego:

 37 8923 0008 0180 0379 2018 0001

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI W OBIERWI

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI W OBIERWI

 

1) Nazwa - Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

2) Organizator - Stowarzyszenie „Projekt Radomir”, Szkoła Podstawowa w Obierwi, CK-BiS w Lelisie, Rada Gminna LZS Lelis, LZS Obierwia.

3) Miejsce turnieju - Turniej będzie rozegrany na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Obierwi.

4) Data i godzina turnieju: 02.06.2019 r., godz. 10:30 - 18:00.

5) Cele turnieju: Celem jest podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy sportowej promującej aktywny tryb życia oraz zarażenie sportową energią lokalnej społeczności. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, propagowanie idei wychowania przez sport, możliwość rozwoju dla dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo, nawiązanie współpracy sportowej między szkołami (klubami), wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych. Turniej jest formą zintegrowania lokalnej społeczności, budowanie ducha sportowej rywalizacji i zasad fair play.

6) Zasady uczestnictwa:

- uczestnikami Turnieju są drużyny mieszane, chłopcy i dziewczęta urodzeni od 1 stycznia 2009 roku i młodsi (min. 2 dziewczynki w drużynie) z terenów gmin wiejskich,

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich, posiadają pisemna zgodę rodzica/opiekuna oraz legitymację szkolną,

- Drużyna składa się: z 7 osób (6+bramkarz) grających na boisku i max. 5 rezerwowych i dwóch osób dorosłych (kierownik i trener drużyny).

7) Sprawy finansowe

Organizatorzy zapewniają:

- dostęp do boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Obierwi

- koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator

- nagrody rzeczowe

- napoje chłodzące

8) Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej. System rozgrywek (czas) uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn, o którym drużyny zostaną poinformowane w dniu zawodów przed rozpoczęciem rozgrywek.

9) Zgłoszenia przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2019 r. tel. 607 084 012. Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko kierownika (trenera), nazwę drużyny, nr tel. kontaktowego

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM I AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZAWODÓW

10) Postanowienia końcowe

 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem turnieju i regulaminem obiektu
 2. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy
 3. Turniej będzie rozegrany piłkami, które zapewnia organizator.
 4. Zawodnicy przygotowują się do spotkań i rozgrzewki na boisku turnieju.
 5. Przed meczem każda drużyna ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku.
 6. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie (opcjonalnie), biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki.
 7. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną (apteczka pierwszej pomocy, osoba przeszkolona medycznie).
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników pozostawione w szatni.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.

11) Sprawy różne:

- sprawy sporne rozstrzyga organizator w dniu imprezy,

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych,

- niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, niekulturalne, wulgarne wyzwiska) będzie skutkowało usunięciem zawodnika z turnieju oraz niedopuszczeniem go do wszystkich innych imprez sportowych.

 12) Oświadczenie:

Oświadczenie stan zdrowia mojego dziecka

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl