poniedziałek, 06 lipiec 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

 

Informujemy, że Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

od dnia 16 marca 2020 r. zostaje zamknięte dla klientów.

Wszystkie sprawy należy załatwiać

drogą mailową - ckbis.lelis@onet.pl lub telefoniczną - 571 419 135

 

Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji i funkcjonowania Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Zgodnie z coroczną tradycją, 22 grudnia odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowe. Mimo niesprzyjającej aury na dworze, mieszkańcy naszej gminy dopisali i zaszczycili nas swoją obecnością. Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia i wspólnie odśpiewaliśmy kolędy.

Nie zabrakło pysznego wigilijnego jedzenia, Świętego Mikołaja ze słodkościami dla dzieci, a także licznych występów na scenie.

Czytaj więcej: GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

KARTKA BOŻONARODZENIOWA - WYNIKI KONKURSU

PROTOKÓŁ z przebiegu konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa”

 

Komisja konkursowa w składzie:

Barbara Sęk - przewodnicząca

Eliza Antośkiewicz-Duszak - członek

Jan Kania - członek

Agnieszka Gromek - członek

 W dniu 16 grudnia 2019 r. dokonała oceny prac plastycznych. Na konkurs wpłynęło 152 pracę uczniów z 8 szkół gminy Lelis: Białobieli, Dąbrówki, Nasiadek, Obierwi, Olszewki, Łęgu Przedmiejskiego, Łęgu Starościńskiego i Lelisa.

Czytaj więcej: KARTKA BOŻONARODZENIOWA - WYNIKI KONKURSU

GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 22 grudnia 2019 r. (niedziela) od godz. 12:00 na placu przed budynkiem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

SCENA DLA KAŻDEGO — OTWARTY PRZEGLĄD MUZYCZNY

Śpiewasz, grasz, masz zespół? Ten przegląd jest właśnie dla Ciebie !

Wydarzenie artystyczne pn. „SCENA DLA KAŻDEGO” ma na celu odkrywanie i promowanie lokalnych wykonawców (solistów, zespołów) muzyki klasycznej i/lub współczesnej, umożliwienie spotkania muzycznych grup twórczych, integrację, wzajemne poznanie, przełamywanie barier, prezentację pracy i osiągnięć wokalistów i muzyków, grup muzycznych, popularyzację najciekawszych form aktywności twórczej.

Czytaj więcej: SCENA DLA KAŻDEGO — OTWARTY PRZEGLĄD MUZYCZNY

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl