wtorek, 07 lipiec 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

 

Informujemy, że Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

od dnia 16 marca 2020 r. zostaje zamknięte dla klientów.

Wszystkie sprawy należy załatwiać

drogą mailową - ckbis.lelis@onet.pl lub telefoniczną - 571 419 135

 

Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji i funkcjonowania Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO O ,, ZŁOTĄ WIEŻĘ"

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO O ,, ZŁOTĄ WIEŻĘ"

1. Cel zawodów:

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Organizatorzy:

 • Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie;
 • Wójt Gminy Lelis;
 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie;
 • Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

3. Miejsce i termin:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

1. Organizator:

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

2. Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
 • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych,
 • prezentacja talentów plastycznych.

3. Uczestnicy:

11 LISTOPADA — NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wójt Gminy Lelis

Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

 

zapraszają na wydarzenie artystyczne

upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. - po 123 latach zaborów.

Podczas koncertu wystąpią: grupa wokalno - instrumentalna działająca przy CK-BiS

oraz solistka - Pani Agnieszka Wojtalewska.

Czytaj więcej: 11 LISTOPADA — NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

§1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu gminy Lelis.

§2. CELE KONKURSU

 1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.
 2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.
 4. Integrowanie środowiska gminnego. Czytaj więcej: REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

XXIII KURPIOWSKIE GRANIE, WYNIKI PRZEGLĄDU

Protokół z XXIII Przeglądu Harmonistów i Skrzypków Ludowych

KURPIOWSKIE GRANIE, dnia 6 października 2019 roku

 Komisja w składzie:

 1. – Joanna Niska - przewodniczący
 2. – Józef Zyśk - członek
 3. – Magdalena Konieczek - członek

Komisja przesłuchała 57 uczestników: 34 harmonistów (w tym 5 po raz pierwszy), 11 skrzypków, 12 osób grających na harmonijce ustnej oraz jedna osoba grająca na klarnecie.

Czytaj więcej: XXIII KURPIOWSKIE GRANIE, WYNIKI PRZEGLĄDU

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl