wtorek, 07 lipiec 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

 

Informujemy, że Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

od dnia 16 marca 2020 r. zostaje zamknięte dla klientów.

Wszystkie sprawy należy załatwiać

drogą mailową - ckbis.lelis@onet.pl lub telefoniczną - 571 419 135

 

Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji i funkcjonowania Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

DOŻYNKI NA KURPIACH — LELIS 2019

Tegoroczne uroczystości dożynkowe zostały rozpoczęte tradycyjnie Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony, po której barwny korowód przeszedł na plac między Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu a Ochotniczą Strażą Pożarną w Lelisie. Tam poszczególne delegacje, na czele ze starostami dożynek: Moniką Kobrzeniecką-Szczubełek - sołtyską wsi Gibałka oraz Jarosławem Puławskim - sołtysem wsi Płoszyce, przekazały bochny chleba gospodarzom dożynek, którymi byli: Stefan Prusik - wójt gminy Lelis i Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska - dyrektor CK-BiS. Następnie proboszcz leliskiej parafii ks. Janusz Kotowski poświęcił je, po czym zostały pokrojone i rozdane wśród zebranej publiczności przez gospodarzy i starostów imprezy.

Czytaj więcej: DOŻYNKI NA KURPIACH — LELIS 2019

REGULAMIN AMATORSKICH ZAWODÓW „STRONG MAN”

REGULAMIN  AMATORSKICH ZAWODÓW

„STRONG MAN” organizowanych w ramach Dożynek Regionalnych na Kurpiach dnia 18 sierpnia 2019 r.

 

1. Organizatorzy  zawodów:
Gmina Lelis i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.
2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się podczas imprezy plenerowej p.n. "Dożynki Regionalne na Kurpiach" w dniu 18 sierpnia 2019 r., planowana godzina rozpoczęcia - 18:30.
3. Zasady uczestnictwa w zawodach:

1) Zawody mają charakter otwarty i bezpłatny.
2) W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie były klasyfikowane
w turniejach z udziałem zawodowców (tzw. amatorzy.)
3) udział w zawodach oznacza, że:

Czytaj więcej: REGULAMIN AMATORSKICH ZAWODÓW „STRONG MAN”

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl