poniedziałek, 06 lipiec 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

 

Informujemy, że Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

od dnia 16 marca 2020 r. zostaje zamknięte dla klientów.

Wszystkie sprawy należy załatwiać

drogą mailową - ckbis.lelis@onet.pl lub telefoniczną - 571 419 135

 

Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji i funkcjonowania Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

ZAJĘCIA REKREACYJNE Z ELEMENTAMI JOGI

Od września, w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu planujemy rozpocząć zajęcia rekreacyjne z elementami jogi dla początkujących.

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 17:00 do godz. 18:30 (90 minut) i będą częściowo odpłatne.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do dnia 27 sierpnia pod numerem telefonu 29 761-10-77.

Czytaj więcej: ZAJĘCIA REKREACYJNE Z ELEMENTAMI JOGI

REGULAMIN „DOŻYNKI REGIONALNE NA KURPIACH”

REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ „DOŻYNKI REGIONALNE NA KURPIACH”

W DNIU 18 SIERPNIA 2019 R.

 

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie DOŻYNKI REGIONALNE NA KURPIACH w dniu 18 SIERPNIA 2019 r. zwanej dalej „imprezą”, której organizatorami są: Gmina Lelis - reprezentowana przez Wójta Gminy i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie - reprezentowane przez Dyrektora CK-BiS.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy, na stronie internetowej organizatorów pod adresem: www.lelis.pl, www.ckbislelis.pl, oraz na profilu FB CK-BiS.

Czytaj więcej: REGULAMIN „DOŻYNKI REGIONALNE NA KURPIACH”

KONKURS KULINARNY — SMAKI REGIONU

CK-BiS w Lelisie zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepsze potrawy regionalne pn. SMAKI REGIONU. Organizowany jest on w ramach Dożynek Regionalnych na Kurpiach, które odbędą się w dniu 18 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN

I KONKURSU KULINARNEGO POD NAZWĄ – SMAKI REGIONU, na najlepszą potrawę regionalną,
organizowanego w ramach Dożynek Regionalnych na Kurpiach dnia 18 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej: KONKURS KULINARNY — SMAKI REGIONU

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl