DZIAŁY CK-BiS

DZIAŁ BIBLIOTECZNY

Do głównych zadań działu bibliotecznego należy: magazynowanie zbiorów takich jak – księgozbiory publiczne, zbiory materiałów audiowizualnych i elektronicznych oraz urządzeń do ich odtwarzania, zbiory czasopism, materiałów i pomocy dydaktycznych, zbiory podzielone ze względu na wiek odbiorcy, zbiory dokumentów nietekstowych. Ponadto dział zajmuje się ewidencją, udostępnianiem i skontrum zbiorów oraz pracą pedagogiczną polegającą w szczególności na prowadzeniu zajęć z klasami szkolnymi lub grupami w ramach edukacji czytelniczej i medialnej, upowszechnianiu czytelnictwa poprzez konkursy, wystawy, spotkania z autorami, kluby dyskusyjne, prezentacje wybranych rodzajów literackich, organizowaniu imprez ogólnoszkolnych, lokalnych, miejskich, krajowych np. przeglądy, festiwale, spotkania autorskie, wycieczki, prowadzeniu zajęć biblioterapeutycznych.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY

Do głównych zadań działu administracyjno – finansowego należy: kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu spraw pracowniczych, obsługa finansowo – księgowa, nadzór nad mieniem CK-BiS, obsługa informatyczna oraz stałe utrzymanie czystości, estetyki pomieszczeń wewnątrz budynku CK-BIS oraz na terenie przyległym znajdującym się pod opieką i w ramach administrowania CK-BIS.

DZIAŁ KULTURY - PROMOCJI I SPORTU

Do zadań działu kultury, promocji i sportu należy w szczególności: organizowanie wystaw i zajęć tematycznych, popularyzowanie placówki w środowisku, współdziałanie z instytucjami oświatowymi, upowszechnianie kultury, współpraca z organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa, prowadzenie indywidualnej  nauki  gry na instrumentach oraz  zespołów i kół zainteresowań, wspomaganie i inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego, wspomaganie twórczości ludowej, przygotowywanie i organizowanie imprez o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenie działalności informacyjnej. 

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< marzec 2023 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11KONCERT-PORTRET KOBIETY – EDYCJA III „KOBIETA I JEJ MIŁOŚĆ” o 18:00
Akcja organizowana z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
Wystawa połączona z koncertem Michała Sawickiego
CK-BiS w Lelisie
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29XIX KONKURS PLASTYCZNY – PALMA KURPIOWSKA o 16:00
Rozstrzygnięcie konkursu CENTRUM KULTURY-BIBLIOTEKI i SPORTU W LELISIE
30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< marzec 2023 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11KONCERT-PORTRET KOBIETY – EDYCJA III „KOBIETA I JEJ MIŁOŚĆ” o 18:00
Akcja organizowana z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
Wystawa połączona z koncertem Michała Sawickiego
CK-BiS w Lelisie
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29XIX KONKURS PLASTYCZNY – PALMA KURPIOWSKA o 16:00
Rozstrzygnięcie konkursu CENTRUM KULTURY-BIBLIOTEKI i SPORTU W LELISIE
30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie