O NAS

Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie powstało z połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie z filiami bibliotecznymi w Dąbrówce, Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim i Obierwi i Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie, (Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie, w jedną instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8251).
Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Lelis.
CK-BiS realizuje zadania z zakresu kultury, biblioteki, sportu i promocji Gminy Lelis.

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

WYDARZENIA

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

WIEŚCI GMINNE

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2020 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.