STRUKTURA CK-BiS

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor

Barbara Sęk

Zastępca Dyrektora

Dział biblioteczny

Agnieszka Gromek

bibliotekarz

Małgorzata Karczewska

bibliotekarz

Janina Mielnicka

bibliotekarz

Janina Rogalska

bibliotekarz

Michalina Kurpiewska

kustosz

Dział administracyjno – finansowy

Jolanta Grzywińska

główna księgowa

Tomasz Szczubełek

informatyk

Małgorzata Kurpiewska

pracownik gospodarczy

Ryszard Pisarek

pracownik gospodarczy

Dział kultury – promocji i sportu

Jarosław Kraska

instruktor muzyki

Jan Kania

specjalista do spraw muzyki

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

WYDARZENIA

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

WIEŚCI GMINNE

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2020 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.