ZARZĄDZENIA DYREKTORA

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora CK-BiS w Lelisie

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń i sprzętu Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2020


Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora CK-BiS w Lelisie

w sprawie ustalenia procedury prowadzenia zajęć oraz organizowania imprez w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu
w Lelisie i związanych z tym środków ostrożności

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2020


Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora CK-BiS w Lelisie

w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2019


Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora CK-BiS w Lelisie

w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć ogólnorozwojowych w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2019


Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora CK-BiS w Lelisie

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń i sprzętu Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2019


Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora CK-BiS w Lelisie

 w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczania strojów ludowych

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2019

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

WYDARZENIA

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

WIEŚCI GMINNE

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2020 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.